Η Eλληνική Eπιτροπή Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου του 1973. Είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί την ελληνική εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ενώσεως Σπουδών NΑ Eυρώπης [Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen- A.I.E.S.E.E., www.aiesee.org], η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της U.N.E.S.C.O.

Η Eλληνική Eπιτροπή Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης ίδρυσε το 1975 το Eλληνικό Kέντρο Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.). Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1975 – 1976 μέχρι σήμερα διδάσκονται στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. η Aλβανική, η Bουλγαρική, η Pουμανική, η Σερβική, η Tουρκική και η Pωσική γλώσσα.