Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το ΕΚΕΝΕ εγκαινιάζει κύκλο δύο σεμιναρίων εμβάθυνσης στην Οθωμανική Επιγραφική (Σεμινάριο Ι) και σε Ζητήματα Οθωμανικής Ιστορίας μέσα από τα Κείμενα των Οθωμανών Ιστοριογράφων (Σεμινάριο ΙΙ).
Διδάσκων: Δημήτρης Λούπης, Ιστορικός-Οθωμανολόγος

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο http://eesnae-ekene.gr/?page_id=1032