Ο κύκλος μαθημάτων Γνωρίζοντας την Οθωμανική Ιστορία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα και μέσω πρωτότυπων πηγών μίαν μακρά ιστορική περίοδο από το τέλος του βυζαντινού κόσμου έως τις αρχές του εικοστού αιώνα. Τι ήταν η οθωμανική δυναστεία, πώς διαμορφώθηκε η οθωμανική κρατική μηχανή, ποιοι ήταν οι θεσμοί του κράτους, πώς λειτουργούσε η οικονομία και η κοινωνία, ποια ήταν η θέση των θρησκευτικών ομάδων, αργότερα ποια ήταν η κατάσταση των βαλκανικών εθνοτικών ομάδων, με ποιον τρόπο λειτούργησε η εκπαίδευση, πώς διαλύθηκε η αυτοκρατορία και πώς αναδύθηκαν τα εθνικά κράτη, εν τέλει ποιος ήταν ο οθωμανικός κόσμος; Ο κύκλος αυτός θα γνωρίσει και θα εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με όρους, όπως σουλτάνος, βαλιντέ, μεγάλος βεζύρης, πασάς, μπέης, μουφτής, καδής, γενίτσαρος, εγιαλέτι, βιλαέτι, καζάς, ρεαγιάς, τιμαριωτικό σύστημα, μαλικιανέ, μουκατά, αγιάνης, δερβένι, άσπρο, γρόσι, φορολογικό κατάστιχο, τσιφλίκι…
Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Διδάσκων: Δημήτρης Λούπης, ιστορικός-οθωμανολόγος
Έναρξη: Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 17:00-20:00
Διάρκεια: 24 ώρες (8 τρίωρες συναντήσεις): Τρίτη 5, 12, 19, 26 Φεβρουαρίου και 5, 12, 19, 26 Μαρτίου 2019 & ώρα 17:00-20:00
Υλικό: έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του κύκλου μαθημάτων.
Κόστος Συμμετοχής: 140 € Περιορισμένος αριθμός θέσεων  
Πληροφορίες και εγγραφές: Γραμματεία ΕΕΣΝΑΕ – ΕΚΕΝΕ, τηλ. 210 3626101
ΕΕΣΝΑΕ – ΕΚΕΝΕ Σόλωνος 112, Αθήνα 10681, http://eesnae-ekene.gr, eesnae@cosmotemail.gr