Η Eλληνική Eπιτροπή Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Eλληνικό Kέντρο Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ) στην ομιλία του

Δρ. Μανώλη Ulbricht (Freie Universität Berlin)

με θέμα

Χριστιανικές μεταφράσεις του Κορανίου στα ελληνικά, συριακά και λατινικά 
(8ος – 13ος αι. μ.Χ.)

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η ομιλία αποτελεί μία εισαγωγή στην μεταφραστική δραστηριότητα του Κορανίου που παρατηρείται από τον 8ο μέχρι και τον 13ο αιώνα τόσο στο Βυζάντιο και τις ανατολικές του επαρχίες, όσο και στον δυτικό κόσμο. Επιπλέον επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας του ρόλου που διαδραμάτισε η βυζαντινή αυτοκρατορία ως μεσολαβητής μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πως μπορούμε αυτό να το αναδείξουμε στην έρευνά μας μέσω των λεγόμενων Digital Humanities.

Ο Μανώλης Ulbricht είναι διδάκτωρ Βυζαντινολογίας (Freie Universität Berlin) με Μεταπτυχιακές Σπουδές (Βερολίνο, Δαμασκός) στην Αρχαία Ιστορία, τις Ισλαμικές Σπουδές και τη Χριστιανική Θεολογία. Είναι λέκτορας στο τμήμα Βυζαντινών Σπουδών του Freie Universität, επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Aristotle’s Poetics in the West (of India) from Antiquity to the Renaissance» (επιστ. διευθ. καθ. Δ. Γούτα, Yale University), συνεκδότης των σειρών Studies in Classical & Late Antiquity Series και Islamic History and Thought (Gorgias Press) και διοργανωτής του διεθνούς συνεδρίου «Preliminary Considerations on the Corpus Coranicum Christianum. The Qurʾan in Translation – A Survey of the State-of-the-Art» (Freie Universität Berlin, Δεκέμβριος 2018). Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στις σχέσεις Βυζαντίου-Ισλάμ, τις πρώιμες μεταφράσεις του Κορανίου και τη βυζαντινή υμνολογία και μουσική.