Έναρξη μαθημάτων Ρωσικής (επίπεδο Β2)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΚΕΝΕ στο τηλ. 210 3626101 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eesnae@cosmotemail.gr