Άρχισαν οι εγγραφές στα τμήματα διδασκαλίας Βαλκανικών Γλωσσών και Ρωσικής, Οθωμανικής Παλαιογραφίας και Ελληνικών για Τουρκόφωνους στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ