Η εγγραφή σπουδαστών στα μαθήματα Βαλκανικών γλωσσών στο ΕΚΕΝΕ παρατείνεται μέχρι Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.