Διεθνές Συμπόσιο για τα λιμάνια στο Αιγαίο: νομίσματα, σφραγίδες και σταθμά

Σμύρνη και Μαγνησία του Σιπύλου (1-2 Νοεμβρίου 2017)

Για το πρόγραμμα του Συμποσίου, βλ.  Izmir-Manisa Conference 2017

Η Γενική Γραμματέας της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε, Δρ Όλγα Καραγιώργου, αποδεχόμενη την ευγενική πρόσκληση των καθ. Akin Ersoy (Izmir Dokuz Eylül University/Director of the Ancient City of Smyrna Excavations) και Ceren Unal (Manisa Celal Bayar University), συμμετείχε στο Συμπόσιο με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Was the Quaestura Exercitus a novelty?»

Φωτογραφία του χρήστη Smyrna Antik Kenti Kazısı.

Φωτογραφία των συνέδρων στην είσοδο του Πανεπιστημίου της Μαγνησίας του Σιπύλου (2.11.2017)