Διεθνές Συνέδριο για τον πολιτισμό της Μοσχόπολης και τον αιώνα του Διαφωτισμού στα Βαλκάνια

Τίρανα-Μοσχόπολη (13-14 Νοεμβρίου 2017)

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, βλ. Συνέδριο για την Μοσχόπολη 2017