Το Σεμινάριο Οθωμανικής Γλώσσας και Παλαιογραφίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναπτύσσει την διδασκαλία της οθωμανικής γλώσσας και της παλαιογραφίας της σε τρία επίπεδα (αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων).  Δείτε εδώ την σχετική αφίσα.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2018 – 15 Ιουνίου 2019

Επίπεδο Α: Δευτέρα 19:00-21:00 Επίπεδο Β: Τετάρτη 19:00-21:00 Επίπεδο Γ: Τετάρτη 17:00-19:00

Διδάσκων: Δημήτρης Λούπης, Ιστορικός-Οθωμανολόγος (Βιογραφικό)

Η προηγούμενη γνώση της σύγχρονης τουρκικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη για την εισαγωγή στο σεμινάριο.