Η ρουμανική γλώσσα (Limba Română) είναι η επίσημη γλώσσα της Ρουμανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ομιλείται από 29 εκατομμύρια πολιτών στον κόσμο ως μητρική γλώσσα. Τα Ρουμανικά είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και ανήκει στην ομάδα των νεολατινογεννών γλωσσών, όπως και η ισπανική, η πορτογαλική, η γαλλική, η ιταλική, η καταλανική και η ραιτορομανική της Ελβετίας. Τα Ρουμανικά, ωστόσο, διατηρούν ακόμα πολλά αρχαϊκά χαρακτηριστικά της Λατινικής, τα οποία οι άλλες απόγονοί της έχουν χάσει.

Οι επίσημες και λειτουργικές γλώσσες (δημόσια έγγραφα, εκπαίδευση) στα Ρουμανικά κρατίδια κατά τον Μεσαίωνα ήταν η Σλαβονική και  η Ελληνική. Η λεγόμενη πρωτο-Ρουμανική γλώσσα μαρτυρείται από τον 7ο αιώνα, αλλά το αρχαιότερο γραπτό κείμενο της Ρουμανικής είναι η επιστολή του Neacșu από το Câmpulung, η οποία χρονολογείται το 1521.

Οι ελληνο-ρουμανικές σχέσεις σε πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και κυρίως ιστορικό επίπεδο (αρκεί να θυμηθούμε το ρόλο των Φαναριωτών στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά τον 18ο αι.) έχουν μια μακρά και σημαντική ιστορία. Επιπλέον, ακόμα και σήμερα πολλοί Έλληνες επιλέγουν να σπουδάσουν στην Ρουμανία, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που επιθυμούν μέσα από τη γνώση της Ρουμανικής να γνωρίσουν καλύτερα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα Βαλκανική χώρα και το λαό της.

Τη διδασκαλία της Ρουμανικής στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. έχει αναλάβει η κα. Αντριάννα Ρόσκα (Βιογραφικό).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα μαθήματα της Ρουμανικής στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. διαμορφώθηκαν σύμφωνα με μια επικοινωνιακή προοπτική, πράγμα που σημαίνει ότι το λεξιλόγιο και η γραμματική διδάσκονταιμε διαδραστικές μεθόδους. Με άλλα λόγια, ο βασικός στόχος δεν είναι η θεωρητική γνώση της γραμματικής και του λεξιλογίου, αλλά η δεξιότητα των σπουδαστών να επικοινωνούν στην καθημερινή ζωήκαι, ανάλογα με το επίπεδο, σε πιο εξειδικευμένες καταστάσεις. Έτσι, στα πρώτα επίπεδα,οι σπουδαστές μαθαίνουνπώς να εκφράσουν το «συγγνώμη», το «ευχαριστώ», πως να συγχαρούν, ναδώσουν απλές συμβουλές και οδηγίες, να περιγράψουνδιάφορα συναισθήματα, να εξοικειωθούν με την πολιτιστική προσέγγιση των Ρουμάνων στην ομιλία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Γλωσσώνκαι Δεξιοτήτων, τα μαθήματά μας στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. επικεντρώνονται στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: ακρόαση, ομιλία (επικοινωνία, παραγωγή προφορικής έκφρασης), ανάγνωση και γραφή.Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες του Συμβουλίου τη Ευρώπης (http://www.greekcourses.uoa.gr/fileadmin/greekcourses.uoa.gr/uploads/DOCUMENTS_DIAFORA/LEVELS_GR.pdf) τα επίπεδα διδασκαλίας της Ρουμανικής είναι τα εξής:

 Α1-Α2 (basic)

στόχος της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο είναι η απόκτηση βασικών φωνητικών, γραμματικών και λεξιλογικών δομών, οι οποίες ενσωματώνονται στα καθημερινά θέματα συνομιλίας, π.χ. «Ας συστηθούμε», «Τι ώρα είναι;», «Στο δρόμο», «Στο σουπερμάρκετ», «Στα ψώνια», «Στο εστιατόριο», «Στη Τράπεζα»,«Για τον καιρό και το κλίμα», «Στο Σταθμό»,«Στο ξενοδοχείο», «Στο τηλέφωνο»,«Η οικογένειά μου», «Το καθημερινό πρόγραμμα»,«Στο ταχυδρομείο».Κατά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου διδασκαλίας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει για θέματα της καθημερινότητας.

 Β1-Β2 (intermediate)

στόχος της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο είναι η βελτίωση της γραμματικής γνώσης και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Η ενασχόληση με τη γλώσσα θα επεκταθεί στη μελέτη λογοτεχνικών και δημοσιογραφικών κειμένων μέσης δυσκολίας, καθώς επίσης και σε ακούσματα από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο σπουδαστής αναμένεται να γίνει ανεξάρτητος ομιλητής, βελτιώνοντας τις δεξιότητές του στην παραγωγή προφορικού και γραπτούλόγου. Διευκρινίζουμε ότι ο κάτοχος πτυχίου επιπέδου Β2 έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί ως φοιτητής σε πανεπιτήμιο της Ρουμανίας.

C1-C2 (advanced)

στόχος της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο είναι η εμβάθυνση της γραμματικής, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου (συνώνυμα, εξειδικευμένη ορολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή) καιη απόκτηση των υφολογικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ρουμανικής. Η ενασχόληση με τη γλώσσα θα επεκταθεί στη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων αυξημένης δυσκολίας, καθώς και στη μελέτη μη λογοτεχνικών κειμένων (ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών), καθώς και σε διάφορα ακούσματα από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο σπουδαστής αναμένεται να γίνει ένας έμπειρος ομιλητής, ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη Ρουμανική σχεδόν ως αυτόχθονας.

Η διδασκαλία της Ρουμανικής στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. διαρκεί τέσσερα(4) έτη και καλύπτει τα πρώτα τέσσερα επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2), ως εξής

 

Έτος Επίπεδο Σύνολο ωρών/μαθημάτων διδασκαλίας ανά έτος Πρόγραμμα
Α´ Α1 150 ώρες διδασκαλίας

(50 μαθήματα)

Δύο τρίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Α2 175 ώρες διδασκαλίας

(58 μαθήματα)

Δύο τρίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Γ´ Β1 175 ώρες διδασκαλίας

(58 μαθήματα)

Δύο τρίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Δ´ Β2 200 ώρες διδασκαλίας

(66 μαθήματα)

Δύο τρίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

 

Σημ.Σε κάθε τρίωρο μάθημα υπάρχει ένα 15λεπτο διάλειμμα

 

Εγχειρίδια διδασκαλίας

  1. Daniela Kohn, Puls: Manual de limbaromanapentrustraini. Nivelurile A1-A2, EdituraPolirom, București 2016.
  2. Daniela Kohn, Puls: Manual de limbaromanapentrustraini. Nivelurile B1-B2, EdituraPolirom, București 2012.
  3. Suciu, Raluca & Fazakaș, Virginia: Romanian at first sight. A Textbook for Beginners, Compania, București 2012, σσ. 7-16.
  4. Tănăsescu, Eugenia: Teach Yourself Romanian! Romanian for the English Speaking World, Teora, București 2011, σσ. 7-26.
  5. Σουτσίου, Τσιπριάν-Λουκρέτσιους: Η Γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, Αντ. Σταμούλη, 2004, σσ. 21-26, 160-169, 208-209, 331.
  6. Σουτσίου, Τσιπριάν-Λουκρέτσιους: Ρηματικός οδηγός της Ρουμανικής Γλώσσας, Αντ. Σταμούλη, 2004.

Εκτός από τα βασικά διδακτικά εγχειρίδια, οι σπουδαστές λαμβάνουν και συμπληρωματικό διδακτικό υλικό ανάλογα με το επίπεδό τους (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, κλπ.). Χρησιμοπιείται επίσης ηχητικό και οπτικό υλικό (βίντεο). Διευκρινίζεται ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δύο από τις συνολικά έξι διδακτικές ώρες αφιερώνονται σε γλωσσικές εφαρμογές που αφορούν τον πολιτισμό, την ιστορία, τη λογοτεχνία και την τέχνη της Ρουμανίας (ήθη και έθιμα, παραδοσιακή ρουμανική μουσική, έργα κινηματογράφου και θεάτρου με αγγλικούς υπότιτλους, παρουσίαση σημαντικών προσωπικοτήτων της ιστορίας και του πολιτισμού, ιστορικά και πολιτικά θέματα).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Μετά απόκάθε κύκλο σπουδών, οι σπουδαστές εξετάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του Ινστιτούτου Ρουμανικής Γλώσσας Βουκουρεστίου (Institutul Limbii Române, http://www.ilr.ro/) και όλοι όσοι ολοκληρώνουν το επίπεδο Β2 μπορούν να δώσουν εξετάσεις για να λάβουν το πιστοποιητικό εκμάθησης της Ρουμανικής.

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της Ρουμανικής και σε επίπεδο ανώτερο του Β2, καθώς και η παράδοση εντατικών μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στη διεύθυνση ekene@cosmotemail.gr