Η Ρωσική γλώσσα είναι η πιο διαδεδομένη από τις Σλαβικές γλώσσες, η πέμπτη σε σειρά μητρική γλώσσα στην Ευρώπη (οι ομιλούντες τη Ρωσική παγκοσμίως ανέρχονται σε περίπου 300.000.000) και μία από τις έξι επίσημες και ενεργές γλώσσες στον ΟΗΕ. Η Ρωσική γλώσσα χρησιμοποιεί το κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο δημιουργήθηκε από τους δύο Έλληνες ιεραπόστολους-μοναχούς, τους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο. Τα περισσότερα γράμματα του ρωσικού αλφαβήτου μοιάζουν με τα αντίστοιχα ελληνικά.

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. τη διδασκαλία της Ρωσικής έχει αναλάβει η κα Μαρίκα Δέρβου (Βιογραφικό).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδασκαλία της Ρωσικής στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. διαρκεί έξι έτη (Α΄- Στ΄).

Α΄ έτος (επίπεδο Α1)
Στο Α΄ έτος η διδασκαλία καλύπτει το επίπεδο Α1. Τα μαθήματα στο Α΄ έτος διαρκούν συνολικά 96 με 100 ώρες. Γίνονται μία φορά την εβδομάδα, για ένα τρίωρο,  με ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών του Α΄ έτους ο σπουδαστής είναι σε θέση να μιλάει για τον έαυτό του, για την οικογένειά του, για τους φίλους του, να συνεννοείται στα καταστήματα, καθώς και στο τηλέφωνο, να δίνει και να δέχεται βασικές πληροφορίες για απλά καθημερινά ζητήματα.

Εγχειρίδια διδασκαλίας

 • Дорогав Россию 1,  (В.Е. Антонова, М. М.Нахабина) + CD-ROM
 • Я пишу но-русски» 1 (Г.В.Беляева, М.М.Нахабина).
 • Жили – Были 1 (Л. В. Миллер, Л. В.Политова). 
 • Русская грамматика в упражнениях(И. В. Одинцова).

Β΄ έτος (επίπεδο Α2)
Στο Β΄ έτος η διδασκαλία καλύπτει το επίπεδο Α2. Τα μαθήματα στο Β΄ έτος διαρκούν συνολικά 96 με 110 ώρες. Γίνονται μία φορά την εβδομάδα, για ένα τρίωρο με ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Κατά την ολοκλήρωση του Β΄ έτους ο σπουδαστής είναι σε θέση να επικοινωνεί στην πόλη, στην εκδρομή, στην καφετέρια, σε ξενοδοχεία, σε σούπερ μάρκετ, στο εστιατόριο, στα αεροδρόμια.

Εγχειρίδια διδασκαλίας

 • Дорога в Россию 1 και 2, (В.Е. Антонова, М.М.Нахабина) + CD-ROM
 • Я пишу но-русски 2,(Г.В.Беляева, М.М.Нахабина)
 • Что вы сказали?, (И.В.Одинцова), Книгапо аудированию (Ακουστικές ασκήσεις)
 • Русская грамматика в упражнениях, (И. В. Одинцова).
 • Чистая грамматика,(Е. Р. Ласкарёва)

Γ΄- Δ΄ έτος (επίπεδο Β1)
Τα μαθήματα στο επίπεδο Β1 διαρκούν συνολικά δύο έτη (περίπου 130 με 150 ώρες μαθημάτων σε κάθε έτος). Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα και το κάθε μάθημα έχει διάρκεια δύο ή δυόμιση ώρες. Κατά την ολοκλήρωση του επιπέδου Β1 ο σπουδαστής είναι σε θέση να συμμετέχει σε διαλόγους που αφορούν όλα τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα.

Εγχειρίδια διδασκαλίας

 • Дорога в Россию 3 Α΄μέρος – Β΄μέρος  (В.Е. Антонова, М.М.Нахабина) + CD-ROM
 • Живём и учимся в России» (Т.Капитонова) + CD- ROM
 • Живём и учимся в России (Рабочая тетрадь)Ασκήσεις +CD- ROM
 • Русская грамматика в упражнениях, (И. В. Одинцова).
 • Чистая грамматика, (Е. Р. Ласкарёва).
 • Россия: характеры,ситуации,мнения (А.В. Голубева).

Ε΄- Στ΄ έτος (επίπεδο Β2)
Τα μαθήματα στο επίπεδο Β2 διαρκούν συνολικά δύο έτη (περίπου 130 με 150 ώρες μαθημάτων σε κάθε έτος). Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα και το κάθε μάθημα έχει διάρκεια δύο ή δυόμιση ώρες. Κατά την ολοκλήρωση του επιπέδου Β2 ο σπουδαστής είναι σε θέση να διαβάζει εφημερίδες, κλασική λογοτεχνία και ποίηση, να χρησιμοποιεί ιδιώματα και φρασεολογίες και να συμμετέχει ενεργά σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις για θέματα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά (μουσική, τέχνη, κινηματογράφος).

Εγχειρίδια διδασκαλίας

 • Окно в Россию 1 (Ольга Хорохордина).
 • Окно в Россию 2  (Ольга Хорохордина).
 • История,которой не было,но….(И. Гончар).
 • Русская грамматика в упражнениях, (И. В. Одинцова).
 • Чистая грамматика, (Е. Р. Ласкарёва).
 • Россия: характеры,ситуации,мнения (А.В. Голубева).
 • Практическая грамматика с упражнениями И. М.Пулькина

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της Ρωσικής και σε επίπεδο ανώτερο του Β2, καθώς και η παράδοση εντατικών μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στη διεύθυνση ekene@cosmotemail.gr.