Η τουρκική γλώσσα (Türkiye Türkçesi, Türk Dili) παραδοσιακά ανήκει στην οικογένεια των αλταϊκών γλωσσών (υποομάδα τουρκογενών γλωσσών) και είναι η επίσημη γλώσσα της γειτονικής μας Τουρκίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως γλώσσα χαρακτηρίζεται από φωνηεντική αρμονία και είναι συγκολλητική, δηλαδή δέχεται πληθώρα επιθημάτων τα οποία δείχνουν το πρόσωπο, τον αριθμό, την πτώση κτλ. και συγκολλούνται το ένα δίπλα στο άλλο σχηματίζοντας έτσι μια μονολεκτική ενότητα. Σε αντίθεση με την Ελληνική, δεν έχει γραμματικό γένος και η συνήθης σειρά των όρων της πρότασης είναι υποκείμενοαντικείμενο-ρήμα. Το τουρκικό αλφάβητο αποτελείται από 29 γράμματα, εκ των οποίων 8 είναι φωνήεντα και 21 σύμφωνα. Μέχρι το 1928 γραφόταν με το οθωμανικό (αραβοπερσικό) αλφάβητο και είχε πλήθος αραβικών και περσικών λέξεων-δανείων. Το 1928 ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με τη γλωσσική μεταρρύθμιση, εισήγαγε το λατινικό αλφάβητο.

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. τη διδασκαλία της Τουρκικής έχουν αναλάβει ο κ. Αιμίλιος Ντογαντζής (Βιογραφικό

Πρόγραμμα σπουδών

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών είναι 6: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Κάθε επίπεδο ολοκληρώνεται σε 80-120 ώρες. Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα Οκτωβρίου, γίνονται μια ή δύο φορές την εβδομάδα από 3 ώρες και ολοκληρώνονται στα μέσα Ιουνίου.

Τρόπος αξιολόγησης

Και στους τρεις ετήσιους κύκλους σπουδών το μάθημα της Τουρκικής αξιολογείται συνδυαστικά: με γραπτές εργασίες (ασκήσεις, εκθέσεις κ.ά.) κατά τη διάρκεια του έτους με συντελεστή 20%, και τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 80%. Στην κρίση του διδάσκοντα επαφίεται η υποβολή των σπουδαστών σε προειδοποιημένα (πρόοδοι) ή απροειδοποίητα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του έτους. Για να προβιβαστούν οι μαθητές στο επόμενο επίπεδο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία (γραπτές εργασίες και τελικές εξετάσεις). Προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το πέντε (5).

Α΄ ΕΤΟΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ Α1)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

Α. Μορφοσύνταξη

 1. Μελέτη του τουρκικού αλφαβήτου (Türk Alfabesi).
 2. Συμφωνία φωνηέντων, επίθημα πληθυντικού και παραγωγικό επίθημα lI (Ses Uyumu, Çoğul Eki: lAr;lI eki).
 3. Πάθη συμφώνων, αφομοίωση ηχηρότητας, μετατροπή κάποιων +ηχηρών σε –ηχηρά (Ses Olayları, Ünsüz Benzeşmesi,Ünsüz Yumuşaması).
 4. Προσωπικές και δεικτικές αντωνυμίες (Kişi ve İşaret Zamirleri).
 5. Ερωτηματικές αντωνυμίες – ερωτήσεις μερικής άγνοιας (Soru Zamirleri: ne, kim, neresi).
 6. Δείκτης κατηγορουμένου ή το συνδετικό ρήμα «είμαι» (Ek Fiil: imek).
 7. Τοπική πτώση (Kalma Durumu: -DA).
 8. Υπαρκτικό «ρήμαvar/yok).
 9. Ενεστώτας (Şimdiki Zaman).
 10. Πτώσεις: ονομαστική, δοτική και αφαιρετική (Ad Durum Ekleri: Yalın Durum, Yönelme Durumu, Çıkma Durumu).
 11. Η δομή: θέλω + τελικό απαρέμφατο (mAk istemek).
 12. Γενική πτώση και κτήση (Tamlayan Durumu ve İyelik).
 13. Η δομή έχω/δεν έχω (Sahiplik: İyelik + var/yok).
 14. Αιτιατική πτώση (Belirtme Durumu).
 15. Οι δομή: από… μέχρι (DAn … -(y)A kadar).
 16. Οι δομή: πριν από, μετά από (DAn önce, -DAn sonra).
 17. Τα άκλιτα ρηματικά παράγωγα: πριν + ρήμα, αφού + ρήμα (Ulaçlar: -mAdAn önce, -DIktAn sonra).
 18. Οι δομές -DAn beri, -DIr.
 19. Ονοματικά σύνολα (İsim Tamlamaları).
 20. Τα επιθήματα -ki, -DAki.
 21. Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (Sıfatlar ve Zarflarda Anlam Dereceleri).

Β. Λεξιλόγιο

Γνωριμία, επαγγέλματα, εθνικότητες, γλώσσες, βασικό λεξιλόγιο για το σπίτι, δωμάτια, κουζίνα, σχολείο, τάξη, απόλυτα-τακτικά αριθμητικά, μέρες-μήνες-εποχές, χρώματα, ρούχα-αξεσουάρ, φρούτα-λαχανικά, απλή περιγραφή του εαυτού μας, περιγραφή της καθημερινότητας, χόμπι, οικογένεια, διάλογοι στα μαγαζιά, στο φαρμακείο, στον γιατρό κτλ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να φτάσουν στο επίπεδο Α1, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ακουστικό)

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοεί βασικές λέξεις και πολύ συνηθισμένες εκφράσεις σχετικά με τον εαυτό του, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά.

Β. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (κείμενο)

Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοεί λέξεις και φράσεις πολύ απλές, όπως αυτές που απαντώνται σε αγγελίες, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια και σημειώσεις.

Γ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (προφορικό)

Ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλά αργά και επαναλαμβάνει ή επαναδιατυπώνει τις φράσεις του. Μπορεί να κάνει απλές ερωτήσεις πάνω σε θέματα οικεία ή άμεσης προτεραιότητας και να δίνει απαντήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί απλές και τυποποιημένες εκφράσεις για να περιγράψει την κατοικία του και τους ανθρώπους που γνωρίζει. Είναι σε θέση να συστήνεται και να συστήνει, να κάνει ερωτήσεις και να δίνει απαντήσεις για προσωπικές πληροφορίες.

Δ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (έκθεση)

Ο σπουδαστής μπορεί να γράφει σε μια καρτ-ποστάλ ένα σύντομο μήνυμα με απλά λόγια, να συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, να συντάσσει ένα σύντομο κείμενο για την καθημερινότητά του, να περιγράφει τον εαυτό του, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                    

Εγχειρίδιο διδασκαλίας

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı A1 (İstanbul: Kültür Sanat Basımevi, 2015).

Συμπληρωματικό υλικό

Cemil Kurt – Sinem Sonuvar – Çağdaş Lara Çelebi (επιμ.), Ankara Üniversitesi Tömer Alıştırma Kitabı. Temel Seviye 1-2 (Αθήνα: Perugia, 2007).

Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, Yabancı Dilim Türkçe 1 (İstanbul: Dilmer, 2006).

Engin Uzun (επιμ.), Yeni Hitit 1. Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı. Temel A1-A2 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Temel 1 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Temel 2 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010).

Emine Şenduran, Bu Ne Demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı 1 (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006).

Σημειώσεις γραμματικής

Βασίλης Δαφνοπατίδης – Χριστίνα Σανλίογλου, Τουρκική γραμματική στα ελληνικά (Αθήνα: Perugia, 2011).

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά 1 (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2003).

Αslı Göksel – Celia Kerslake, Turkish: A Comprehensive Grammar (London, New York: Routledge, 2005).

Margarete I. Ersen-Rasch – Erdoğan Onası, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi (İstanbul: Papatya Yayınları, 2015).

Geoffrey L. Lewis, Turkish Grammar (Oxford: Oxford University Press, 20002).

Λεξικά

Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Ελληνοτουρκικό λεξικό. Yunanca Türkçe Sözlük (Αθήνα: Ροδαμός, 1994).

Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Τουρκοελληνικό λεξικό. Türkçe Yunanca Sözlük (Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, 2000).

Β΄ ΕΤΟΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ Α2)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

Α. Μορφοσύνταξη

 1. 1. Προστακτική Έγκλιση (Emir Kipi).
 2. Υποτακτική-Ευκτική Έγκλιση (İstek Kipi).
 3. Παραγωγικά επιθήματα (Yapım Ekleri: -lI, -sIz, -lIk).
 4. 4. Απλός Αόριστος (Belirli (di’li) Geçmiş Zaman).
 5. Η πρόθεση-σύνδεσμος ile.
 6. Μέλλοντας (Gelecek Zaman).
 7. Προθέσεις (Edatlar: gibi, kadar, için).
 8. Σύνδεσμοι (Bağlaçlar: çünkü, bu nedenle, bu sebeple, bunun için, bu yüzden, hem… hem (de)…, ne… ne (de)…).
 9. Αφηγηματικός Αόριστος (Belirsiz (-miş’li) Geçmiş Zaman).
 10. Ενισχυτικά επιθέτων (Sıfatlarda Pekiştirme).
 11. Παραγωγικό επίθημα (Yapım Eki: -CA).
 12. Σύμφωνα με (-(y)A göre).
 13. Εξακολουθητικός Ενεστώτας (Geniş Zaman).
 14. Η χρήση του -DIr (-DIr Kuvvetlendirme ve İhtimal Ekinin Kullanımları).
 15. Η έγκλιση της ικανότητας/δυνατότητας, πιθανότητας (Yeterlilik Kipi).
 16. Άκλιτα ρηματικά παράγωγα (Ulaçlar: -(y)Ip, -mAdAn, -mAdAn önce, -DIktAn sonra).

Β. Λεξιλόγιο

Περιγραφή του εαυτού μας, των άλλων ανθρώπων, της καθημερινότητας και του περιβάλλοντός μας, λεξιλόγιο για την υγεία, διάλογοι στο εστιατόριο, στο φαρμακείο, στον γιατρό, οδηγίες, κατευθύνσεις κ.τ.λ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να φτάσουν στο επίπεδο Α2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ακουστικό)

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοεί εκφράσεις και λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν στον εαυτό του, την οικογένεια ή το άμεσο περιβάλλον του. Μπορεί, επίσης, να κατανοεί το νόημα ενός απλού και σύντομου μηνύματος, να καταλαβαίνει τις συζητήσεις που σχετίζονται με αγορές, εργασία, χόμπι, όπως επίσης και οδηγίες/κατευθύνσεις.

Β. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (κείμενο)

Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοεί ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο –π.χ. μια προσωπική επιστολή–, να βρίσκει μια συγκεκριμένη πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα, όπως σε μικρές αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια, ηλεκτρονικά μηνύματα, σήματα, καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Γ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (προφορικό)

Ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις, όπου χρειάζεται να ανταλλάσσει απλές πληροφορίες για δραστηριότητες και θέματα οικεία, για τα χόμπι, τις αγορές, τα ταξίδια και την καθημερινότητά του. Μπορεί να έχει πολύ σύντομες συνομιλίες, να ζητάει βοήθεια, να διηγείται κάτι που έζησε ή διάβασε με άπλα λόγια, να περιγράφει με απλές προτάσεις την οικογένειά του, τους άλλους ανθρώπους, την κατάρτιση και την τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική του ενασχόληση.

Δ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (έκθεση)

Ο σπουδαστής μπορεί να γράφει σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο. Μπορεί να γράφει μια πολύ απλή προσωπική επιστολή, όπως, για παράδειγμα, για να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε κάποιον. Είναι σε θέση να συντάσσει κείμενα για τα σχέδια, τα συναισθήματα και τα προβλήματά του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                    

Εγχειρίδιο διδασκαλίας

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı A2 (İstanbul: Kültür Sanat Basımevi, 2015).

Συμπληρωματικό υλικό

Cemil Kurt – Sinem Sonuvar – Çağdaş Lara Çelebi (επιμ.), Ankara Üniversitesi Tömer Alıştırma Kitabı. Temel Seviye 3-4 (Αθήνα: Perugia, 2007).

Engin Uzun (επιμ.), Yeni Hitit 1. Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı. Temel A1-A2 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014).

Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, Yabancı Dilim Türkçe 2 (İstanbul: Dilmer, 2007).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Temel 2 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Temel 3 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010).

Emine Şenduran, Bu Ne Demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı 1 (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006).

Σημειώσεις γραμματικής

Βασίλης Δαφνοπατίδης – Χριστίνα Σανλίογλου, Τουρκική γραμματική στα ελληνικά (Αθήνα: Perugia, 2011).

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά 1 (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2003).

Αslı Göksel – Celia Kerslake, Turkish: A Comprehensive Grammar (London, New York: Routledge, 2005).

Margarete I. Ersen-Rasch – Erdoğan Onası, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi (İstanbul: Papatya Yayınları, 2015).

Sumru Özsoy, Türkçe, Boğaziçi Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005).

Geoffrey L. Lewis, Turkish Grammar (Oxford: Oxford University Press, 20002).

Λεξικά

Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Ελληνοτουρκικό λεξικό. Yunanca Türkçe Sözlük (Αθήνα: Ροδαμός, 1994).

Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Τουρκοελληνικό λεξικό. Türkçe Yunanca Sözlük (Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, 2000).

Γ΄ ΕΤΟΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ Β1)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

Μορφοσύνταξη

 1. Γερούνδια (Durum Ulaçları: (y)ArAk, …-(y)A …-(y)A).
 2. Παρατατικός (Şimdiki Zamanın Hikâyesi).
 3. Χρονική μετοχή (Zaman Ulacı: -ken).
 4. Ρηματικά ουσιαστικά / ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία (Adlaştırma).
 5. Πλάγιος λόγος – η περίπτωση των προτάσεων της προστακτικής (Dolaylı Anlatım).
 6. Η έγκλιση της αναγκαιότητας (Gereklilik Kipi ve Yapıları).
 7. Η δήλωση του σκοπού (Amaç Belirten Yapılar: mAk için, -mAsI için, -mAk üzere).
 8. Εναντιωματικές προτάσεις (Karşıtlık Ulaçları: mAktAnsA, -mAsInA rağmen, -(y)A rağmen, -sA bile).
 9. Ευκτική Έγκλιση-Υποθετικός λόγος (DilekŞart Kipi).
 10. Αλληλοπαθή ρήματα (İşteş fiiller).
 11. Χρονικές μετοχές (Zaman Ulaçları: -(y)IncA, …(-I/A)r … -mAz).
 12. Χρονικές μετοχές έναρξης (Başlama Ulaçları: -DIğIndAn beri, …-DI …-(y)AlI, -(y)AlI).

Β. Λεξιλόγιο

Μικρές αγγελίες, λογαριασμοί, αγορά-ενοικίαση σπιτιού, επαγγελματική ζωή, υγεία, εκπαίδευση, μελλοντικά σχέδια και όνειρα, προσωπικές σχέσεις (οικογένεια, φιλία, γειτονιά).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να φτάσουν στο επίπεδο Β1, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ακουστικό)

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοεί τα βασικά σημεία ενός «καθαρού» λόγου σε γνωστά θέματα που συναντά συνέχεια, όπως αυτά που σχετίζονται με τη δουλειά, το σχολείο και τον ελεύθερο χρόνο του. Επιπλέον, μπορεί να καταλαβαίνει τα βασικά σημεία ενός καθαρού λόγου στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, όταν αναφέρονται σε θέματα επίκαιρα ή που εμπίπτουν στα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Β. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (κείμενο)

Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί κείμενα τα οποία περιέχουν λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με τη δουλειά του ή είναι γραμμένα σε καθημερινό λόγο. Μπορεί να καταλαβαίνει τα γεγονότα, τα συναισθήματα και τις ευχές που εμπεριέχονται σε προσωπική αλληλογραφία.

Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (έκθεση)

Ο σπουδαστής είναι σε θέση να γράφει κείμενα που σχετίζονται με θέματα γνωστά ή που εμπίπτουν στα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Μπορεί να γράφει προσωπικές επιστολές περιγράφοντας τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του.

Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Ο σπουδαστής είναι σε θέση να χρησιμοποιεί συνθετότερες συντακτικές δομές, ώστε να περιγράφει γεγονότα, όπως και τις εμπειρίες, τα όνειρα, τις ελπίδες και τις επιθυμίες του. Μπορεί να αιτιολογεί και να επεξηγεί συντόμως τις σκέψεις και τα πλάνα του, καθώς και να αφηγείται μια ιστορία, να μεταφέρει το θέμα ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και να εκφράζει τις εντυπώσεις του. Μέσω ασκήσεων διαλόγων (παιχνίδια ρόλων), ο σπουδαστής δύναται να ανταπεξέρχεται σε πληθώρα καταστάσεων που μπορεί να του παρουσιαστούν, όταν ταξιδεύει στη χώρα όπου ομιλείται η γλώσσα. Είναι σε θέση να συμμετέχει χωρίς προετοιμασία σε θέματα γνωστά, καθημερινής ζωής ή σε αυτά που εμπίπτουν στα προσωπικά του ενδιαφέροντα, όπως η οικογένεια, τα χόμπι, η δουλειά, τα ταξίδια και επίκαιρα θέματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                    

Εγχειρίδιο διδασκαλίας

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı B1 (İstanbul: Kültür Sanat Basımevi, 2015).

Συμπληρωματικό υλικό

Cemil Kurt – Tuğçe Saklıca-Rigatou – Dimitrios Anastasiou (επιμ.), Ankara Üniversitesi Tömer Alıştırma Kitabı. Orta Seviye (Αθήνα: Perugia, 2008).

Engin Uzun (επιμ.), Yeni Hitit 2. Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı. Orta B1 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014).

Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, Yabancı Dilim Türkçe 3 (İstanbul: Dilmer, 2007).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Temel 4 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Orta 1 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2012).

Hacer Altas (επιμ.), Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Orta 2 (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2011).

Χασάν Καϊλή, Farazi. Ο υποθετικός λόγος στην Τουρκική. Πράξη & θεωρία (Αθήνα: Perugia, 2016).

Σημειώσεις γραμματικής

Βασίλης Δαφνοπατίδης – Χριστίνα Σανλίογλου, Τουρκική γραμματική στα ελληνικά (Αθήνα: Perugia, 2011).

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά 1 (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2003).

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά 2 (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2006).

Αslı Göksel – Celia Kerslake, Turkish: A Comprehensive Grammar (London, New York: Routledge, 2005).

Margarete I. Ersen-Rasch – Erdoğan Onası, Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi (İstanbul: Papatya Yayınları, 2015).

Sumru Özsoy, Türkçe, Boğaziçi Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005).

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014).

Geoffrey L. Lewis, Turkish Grammar (Oxford: Oxford University Press, 20002).

Λεξικά

Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Ελληνοτουρκικό λεξικό. Yunanca Türkçe Sözlük (Αθήνα: Ροδαμός, 1994).

Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, Τουρκοελληνικό λεξικό. Türkçe Yunanca Sözlük (Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, 2000).

Hasan Eren (επιμ.), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988).

Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995).

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Ακουστικό)
Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει ομιλίες που αφορούν καθημερινά θέματα και να παρακολουθήσει συζητήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη χρήση σύνθετων γραμματικών φαινομένων. Μπορεί, επίσης, να κατανοήσει τα βασικά σημεία των ειδήσεων της τηλεόρασης, προγραμμάτων σχετικών με καθημερινά θέματα, καθώς και ταινιών, στις οποίες δεν χρησιμοποιείται εξειδικευμένη γλώσσα.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Κείμενο)
Ο σπουδαστής είναι σε θέση να διαβάσει άρθρα και κείμενα σχετικά με καθημερινά θέματα, στα οποία οι συντάκτες τους εκφράζουν μία συγκεκριμένη θέση ή επιχειρήματα. Μπορεί, επίσης, να κατανοήσει τη σύγχρονη πεζογραφία.

Προφορικός Λόγος:
Συμμετοχή σε Διάλογο
Ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με άνετη ροή λόγου με ομιλητές που έχουν ως μητρική γλώσσα τα τουρκικά. Έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις υποστηρίζοντας τις απόψεις του με επιχειρήματα πάνω σε γνωστά θέματα.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Ο σπουδαστής μπορεί να επεξηγήσει και να παρέχει λεπτομέρειες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφερόντων του. Επιπλέον, είναι σε θέση να επισημαίνει τις θετικές και αρνητικές πλευρές διάφορων επιλογών.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να γράψει αναλυτικά και κατανοητά κείμενα πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφερόντων του. Μπορεί, επίσης, να συνθέσει μία έκθεση, παρουσιάζοντας επιχειρήματα και παρέχοντας πληροφορίες, οι οποίες θεμελιώνουν την άποψή του ή αντικρούουν τα αντίθετα επιχειρήματα. Επιπρόσθετα είναι σε θέση να συντάξει επιστολές και γράμματα, παρουσιάζοντας σημαντικά για τον ίδιο γεγονότα και μεταφέροντας τις εμπειρίες του.

Γραμματικά Φαινόμενα
1. Αυτοπαθή Ρήματα (Dönüşlü Fiiller)
2. Χρονικές Μετοχές (Ulaçlar: -dIkçA, -dIğI sürece)
3. Χρονικές Μετοχές (Ulaçlar: -(y)IncAyA kadar/dek/değin, -(y)AnA kadar/dek/değin)
4. Παθητική Φωνή και Ποιητικό Αίτιο (Edilgen fiiller, tarafından / -CA)
5. Χρονικές Μετοχές (Ulaçlar: -(y)AcAğI zaman/sırada, -DIğIndA)
6. Μεταβατικά/Μεταβιβαστικά Ρήματα (Ettirgen fiiller)
7. Αιτιολογικές Μετοχές (Ulaçlar: -DIğI için, -DIğIndAn dolayı, -DIğIndAn)
8. Προθέσεις (Edatlar: Artık-Sanki)
9. Αναφορικές Προτάσεις (Ortaçlar)
10. Συμπληρωματικές (ειδικές) Προτάσεις (Yan cümleler)
11. Πλάγιος Λόγος (Dolaylı anlatım)
A. Πλάγιος Λόγος σε Προτάσεις με Ρήματα (Fiil cümlelerinde dolaylı anlatım)
B. Πλάγιος Λόγος σε Ερωτηματικές Προτάσεις (Soru cümlelerinde dolaylı anlatım)
C. Πλάγιος Λόγος με Κατηγορούμενο (İsim cümlelerinde dolaylı anlatım)
12. Σύνδεσμοι (Bağlaçlar: oysaki hâlbuki, meğerse, mademki, ne var ki, ne yazık ki, neyse ki, dA, üstelik, hatta, ayrıca, bununla birlikte, bununla beraber)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγχειρίδιο διδασκαλίας
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı B2, İstanbul, 2012.
Συμπληρωματικό υλικό
Yabancı Dilim Türkçe 4, Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, İstanbul, Dilmer, 2005.
Yabancı Dilim Türkçe 5, Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, İstanbul, Dilmer, 2005.
Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008.
Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar Orta 3-4, Ankara Üniversitesi TÖMER.
Σημειώσεις γραμματικής
Turkish: A Comprehensive Grammar, Αslı Göksel – Celia Kerslake (London, New York: Routledge, 2005).
Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi, Margarete I. Ersen-Rasch – Erdoğan Onası (İstanbul: Papatya Yayınları, 2015).
Turkish Grammar, Geoffrey L. Lewis (Oxford: Oxford University Press, 2000).
Λεξικά
Ελληνοτουρκικό λεξικό. Yunanca Türkçe Sözlük, Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, (Αθήνα: Ροδαμός, 1994).
Τουρκοελληνικό λεξικό. Türkçe Yunanca Sözlük, Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς (Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, 2000).
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1988.

ΕΠΙΠΕΔΟ C1

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Ακουστικό)
Ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει μεγάλη σε διάρκεια ομιλία, ακόμα και αν ο ομιλητής δεν εκφράζει ξεκάθαρα τις απόψεις του ή αν μιλά με υπονοούμενα. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες χωρίς να δυσκολεύεται ιδιαίτερα.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Κείμενο)
Ο σπουδαστής μπορεί να διαβάζει λογοτεχνικά ή άλλα μακροσκελή και σύνθετα κείμενα διακρίνοντας τις διαφορές στο στυλ της γραφής. Επιπλέον, μπορεί να κατανοεί εξειδικευμένα τεχνικά κείμενα και άρθρα, ακόμα και αν δεν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά του.

Προφορικός Λόγος:
Συμμετοχή σε Διάλογο
Ο σπουδαστής μπορεί να εκφραστεί με φυσικότητα και ροή, χωρίς να αναζητά τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ευχέρεια και ευελιξία σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές περιστάσεις. Επίσης, μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του ξεκάθαρα και να τις συνθέσει με αυτές των συνομιλητών του.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Ο σπουδαστής μπορεί να περιγράψει αναλυτικά σύνθετα θέματα και να αναπτύξει τις απόψεις του με τον πλέον κατάλληλο τρόπο

Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να εκφράσεις τις απόψεις τους αναλυτικά με ορθά δομημένες προτάσεις. Επιπλέον, μπορεί να συντάξει εκθέσεις, επιστολές και αναφορές. Στο γραπτό λόγο, μπορεί να αναδείξει τα θέματα που θεωρεί σημαντικά και να επιλέξει το κατάλληλο ύφος ανάλογα με το κοινό, στο οποίο απευθύνεται.

Γραμματικά Φαινόμενα
1. Σύνθετοι Χρόνοι (Birleşik zamanlar: Hikaye, rivayet, şart)
2. To ρήμα «olmak» και οι σύνθετοι χρόνοι (“olmak” fiili ve birleşik zamanlar -(I)yor, -(I/A)r, -mIş, -(y)AcAk olmak)
3 Μετοχές (Ulaçlar: -(y)AcAk/-DIğI kadar -(y)AcAK/-DIğI gibi)
4. Σύνδεσμοι (Bağlaçlar: Zira, aksi halde, açıkçası, ki), ‘ki’’li bağlaçlar (Demek ki, yeter ki, tut ki, şöyle ki, nasıl ki, illâ ki, nedir ki, kaldı ki)
5. Σύνθετα Ρήματα (Kurallı birleşik fiiller: Tezlik fiili, Sürerlilik fiili, Yaklaşma fiili)
6. Μετοχές (Ulaçlar: -DIğInA / -(y)AcAğInA göre, -DIğI takdirde, -mAsI durumunda)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγχειρίδιο διδασκαλίας
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı C1/+, İstanbul, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Yabancı Dilim Türkçe 5, Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, İstanbul, Dilmer, 2005.
Yabancı Dilim Türkçe 6, Hakan Yılmaz – Zeki Sözer, İstanbul, Dilmer, 2009.
Yeni Hitit 3. Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı / Çalışma Kitabı, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara.
Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ek Alıştırmalar 1,2, 3, 4, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara.
Σημειώσεις γραμματικής
Turkish: A Comprehensive Grammar, Αslı Göksel – Celia Kerslake (London, New York: Routledge, 2005).
Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi, Margarete I. Ersen-Rasch – Erdoğan Onası (İstanbul: Papatya Yayınları, 2015).
Turkish Grammar, Geoffrey L. Lewis (Oxford: Oxford University Press, 2000).
Λεξικά
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1988.

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της Τουρκικής και σε επίπεδο C2, ειδικές τάξεις μόνο για την βελτίωση του προφορικού, ακουστικού και γραπτού λόγου, καθώς και ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr