2019.06.14 (Αθήνα, ΜΙΕΤ): Oμιλία του Δρ. Πολύδωρου Γκοράνη με θέμα «Αντιγραφείς – αντιγραφικά κέντρα στον μεσαιωνικό σλαβικό κόσμο: ρόλος και επιδράσεις στο πολιτισμικό γίγνεσθαι»

E.Ε.Σ.ΝΑ.Ε – Ε.ΚΕ.Ν.Ε.
Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην ομιλία του Δρ. Πολύδωρου Γκοράνη (Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών) με θέμα «Αντιγραφείς – αντιγραφικά κέντρα στον μεσαιωνικό σλαβικό κόσμο: ρόλος και επιδράσεις στο πολιτισμικό γίγνεσθαι», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ), Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου). Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Αντιγραφείς – αντιγραφικά κέντρα στον μεσαιωνικό σλαβικό κόσμο: ρόλος και επιδράσεις στο πολιτισμικό γίγνεσθαι.
Το ζήτημα της ύπαρξης και εξέλιξης του θεσμού των αντιγραφέων και των αντιγραφικών κέντρων στον σλαβικό κόσμο, καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωση του πολιτισμικού γίγνεσθαι αποτελεί κεντρικό θεματικό άξονα της διάλεξης. Θα δοθεί έμφαση στη διερεύνηση του προφίλ των Σλάβων αντιγραφέων, της κοινωνικής τους καταγωγής και θέσης, αλλά παράλληλα θα παρουσιαστεί και η δομή, η οργάνωση και η σημασία λειτουργίας των αντιγραφικών κέντρων. Επιπλέον, θα προβούμε σε μια κατά προσέγγιση περιοδολόγηση της μεταφραστικής δραστηριότητας στον μεσαιωνικό σλαβικό κόσμο με στόχο να διερευνηθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ειδολογικών επιλογών.

Ο Πολύδωρος Γκοράνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή και Μεσαιωνική Νοτιοσλαβική Γραμματεία». Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδάκτωρ Σλαβολογίας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Κυριλλική – Σλαβική Παλαιογραφία, η συγκριτική – διακειμενική ανάλυση κειμένων στην Παλαιοσλαβική και Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, οι πολιτισμικές σχέσεις Νοτίων Σλάβων, Ανατολικών και Δυτικών και η διαχρονική εξέλιξη της σλαβικής λογοτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr.
ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.-Ε.ΚΕ.Ν.Ε.210 3626101.

ΑΡΧΙΚΗ

2019.05.31 (Αθήνα, ΜΙΕΤ): Oμιλία του Δρ. Νίκου Ανδρίκου (Επίκουρο Καθηγητή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) με θέμα «Περιφερειακά κέντρα δράσης στον χώρο της Εκκλησιαστικής μουσικής κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο»

E.Ε.Σ.ΝΑ.ΕΕ.ΚΕ.Ν.Ε.

Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην ομιλία του Δρ. Νίκου Ανδρίκου (Επίκουρο Καθηγητή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) με θέμα «Περιφερειακά κέντρα δράσης στον χώρο της Εκκλησιαστικής μουσικής κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ), Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου).

Περιφερειακά κέντρα δράσης στον χώρο της Εκκλησιαστικής μουσικής κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο

Στον «ευρύτερο» 19ο αιώνα εξαιρετικό ενδιαφέρον φέρει το γεγονός της εμφάνισης περιφερειακών κέντρων δράσης στον χώρο της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Έτσι, πέρα από το κλειστό Πατριαρχικό περιβάλλον στην Κωνσταντινούπολη, μια σειρά από περιοχές της Οθωμανικής επικράτειας (Σμύρνη, Προύσα, Ανατολική Θράκη) θα καταστούν χώροι έντονης δραστηριότητας, η οποία θα αφορά σε διάφορους τομείς, όπως η πρωτογενής συνθετική δημιουργία, η εκδοτική ενασχόληση, η διδακτική διαδικασία, ο θεωρητικός στοχασμός, κ.ά. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των επιμέρους πόλων θα είναι η διάθεσή τους να συνταχθούν με την πρωτοπορία, ενσωματώνοντας στο εκκλησιαστικό ρεπερτόριο που θα παράξουν, αισθητικές και μοντέλα προερχόμενα από την κοσμική Οθωμανική Μουσική. Οι εκπρόσωποι των επιμέρους αυτών τάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις θα δομήσουν ιδιωματικές «Σχολές», ενώ παράλληλα θα ενταχθούν σε ευρύτερα μουσικά δίκτυα των οποίων οι διακλαδώσεις θα καταλήξουν σε σημαντικούς για την εξέλιξη της νεότερης Εκκλησιαστικής Μουσικής κόμβους.

Ο Νίκος Ανδρίκος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά την περίοδο 2004-2007 βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ψάλλοντας στον α΄ Πατριαρχικό χορό δίπλα στον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ. Χ. Ε. Λεωνίδα Αστέρη. Κατά την ίδια περίοδο σπούδασε τουρκική δημοτική μουσική (σάζι, μεθόδους καταγραφής, φωνητικό ρεπερτόριο), δίπλα στους δασκάλους της παλιάς γενιάς της Τουρκικής Ραδιοφωνίας (TRT), παρακολουθώντας παράλληλα ως εξωτερικός ερευνητής μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κερατίου (Haliç Üniversitesi).

Έχει εκπονήσει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την Εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης στον «ευρύτερο» 19ο αιώνα. Ο Νίκος Ανδρίκος έχει δώσει συναυλίες και σόλο ρεσιτάλ (φωνή, λάφτα, ταμπούρ, σάζι) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με καταξιωμένους διεθνώς μουσικούς. Έχει συνθέσει έργα Εκκλησιαστικής  και κοσμικής αστικής μουσικής, έχει γράψει μουσική για Ντοκυμαντέρ, και έχει συμμετάσχει σαν μουσικός σε ταινίες, δίσκους και Ντοκιμαντέρ.

Το 2014 κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά με προσωπικές του συνθέσεις με τίτλο Motivasyon, ενώ το 2017 κυκλοφόρησε στην Τουρκία ο δεύτερός του δίσκος SEDEF από την εταιρεία KALAN MÜZİK, περιέχοντας και πάλι αποκλειστικά δικά του έργα συνθεμένα, τόσο σε φωνητικές (Şarkı, Kanto, Gazel) όσο και σε οργανικές (Saz Semaîsi, Taksim) φόρμες της Λόγιας Αστικής Οθωμανικής μουσικής. Έχει εκδώσει δύο βιβλία, ενώ σειρά άρθρων του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την μουσική παραγωγή στον αστικό χώρο κατά την υστεροθωμανική περίοδο, με τον προφορικό-ιδιωματικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς και με την μουσική θεωρία των τροπικών συστημάτων της Ανατολής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr. ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.-Ε.ΚΕ.Ν.Ε., τηλ. 210 3626101.

2019.05.11 (Αθήνα, ΜΙΕΤ): Oμιλία του Δημήτρη Λούπη με θέμα «Το Ωρολόγιον Κυρρήστου στην Αθήνα και οι δερβίσσες του»

E.Ε.Σ.ΝΑ.Ε. – Ε.ΚΕ.Ν.Ε.
Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην ομιλία του Δημήτρη Λούπη με θέμα «Το Ωρολόγιον Κυρρήστου στην Αθήνα και οι δερβίσσες του», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ), Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου).

Το Ωρολόγιον Κυρρήστου και οι δερβίσσες του
Ο μαρμάρινος πύργος του Ανδρονίκου Κυρρήστου στην Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, ο οποίος κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ., κατά την μακρόχρονη παρουσία του συνδέθηκε με διάφορες πολιτισμικές φάσεις, θεσμούς των οποίων εξυπηρέτησε. Περίπου από τα μέσα του 18ου αιώνα προκάλεσε το ενδιαφέρον μουσουλμάνων μυστικιστών, οι οποίοι και το ενσωμάτωσαν στις εγκαταστάσεις του καθιδρύματός τους, ενός τεκκέ που διατήρησε την λειτουργία του έως τα επαναστατικά χρόνια. Η ομιλία αυτή αποπειράται να φωτίσει την χρήση αυτή μέσα από κειμενικές και οπτικές πηγές.

Ο Δημήτρης Λούπης σπούδασε φιλοσοφία, οθωμανική ιστορία και ιστορία της ισλαμικής Μέσης Ανατολής στην Αθήνα, την Άγκυρα και την Βοστώνη. Έχει εργαστεί στο Τμήμα Τεκμηρίωσης του ‘Aga Khan Program for Islamic Architecture’, The Fogg Art Museum-Harvard University. Έχει διδάξει ως Teaching Fellow μαθήματα οθωμανικής ιστορίας, τουρκικής γλώσσας και ιστορίας της τέχνης στα τμήματα Ιστορίας, Μεσανατολικών Γλωσσών και Ιστορίας της Τέχνης και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Harvard. Ακόμη, έχει διδάξει τουρκική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπως και στο ΕΚΕΝΕ. Έχει εκδόσει άρθρα και βιβλία σχετικά με την οθωμανική γεωγραφία και χαρτογραφία, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην πολιτισμική ιστορία της Μεσογείου από την ύστερη αρχαιότητα έως την πρώιμη σύγχρονη εποχή, καθώς και στις ανταλλαγές και σχέσεις των λαών της Ευρασίας με έμφαση στον βυζαντινό και ισλαμικό κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr.
ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.-Ε.ΚΕ.Ν.Ε. τηλ. 210 3626101, http://eesnae-ekene.gr/

2019.04.05 (Αθήνα, ΜΙΕΤ) Ομιλία Δρ. Έφης Κάννερ «Τουρκία: βία, αντίσταση και πολιτική στον καιρό της κρίσης. Κίνημα κατά της έμφυλης βίας και πολιτικές από τα κάτω»

E.Ε.Σ.ΝΑ.Ε – Ε.ΚΕ.Ν.Ε.
Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην ομιλία της Δρ. Έφης Κάννερ (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών) με θέμα «Τουρκία: βία, αντίσταση και πολιτική στον καιρό της κρίσης. Κίνημα κατά της έμφυλης βίας και πολιτικές από τα κάτω», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5η Απριλίου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ), Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου).

Τουρκία: βία, αντίσταση και πολιτική στον καιρό της κρίσης.

Κίνημα κατά της έμφυλης βίας και πολιτικές από τα κάτω

Η έμφυλη βία στην Τουρκία είναι ένα ζήτημα που έχει λάβει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια: οι δολοφονίες γυναικών από μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ως επί το πλείστον, εμφανίζονται σε καθημερινή σχεδόν βάση στα αστυνομικά δελτία των εφημερίδων. Ως εκ τούτου, έχει καταστεί τελευταία μείζον πολιτικό ζήτημα: κυβέρνηση και αντιπολίτευση διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους απέναντι στο φαινόμενο. Ταυτόχρονα φορείς ποικίλων προσανατολισμών –από σοσιαλιστικές φεμινιστικές ομάδες μέχρι ισλαμικές ΜΚΟ- δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπισή του. Οι κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις απέναντι στο φαινόμενο αυτό, την περίοδο που ξεκινά το 2007, με την αποκάλυψη της συνομωσίας Εργκένεκον και εκτείνεται μέχρι την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας που θα παρουσιαστεί. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: το κίνημα κατά της έμφυλης βίας στην Τουρκία διαμορφώνει «πολιτική από τα κάτω» την περίοδο αυτή; Κατά πόσο οι έμφυλες διαστάσεις, τόσο της πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος (ΑΚΡ), όσο και των πολιτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών των αντιπολιτευτικών κομμάτων, συνομιλούν με αντίστοιχες παρεμβάσεις «από τα κάτω»; Στην προοπτική αυτή εξετάζονται οι λόγοι και η δράση φιλοκοσμικών και ισλαμικών ΜΚΟ, κουρδικών και εργατικών γυναικείων συσσωματώσεων, καθώς και LGBTI οργανώσεων. Παρακολουθείται, επίσης, η εξέλιξη των αντιδράσεων της τουρκικής κοινής γνώμης απέναντι σε αυτή. Τέλος, εξετάζονται λόγοι και πρακτικές ολόκληρου του φάσματος των πολιτικών κομμάτων –από το κυβερνών κόμμα και το ακροδεξιό ΜΗΡ ως το αριστερό HDP και εξωκοινοβουλευτικά αριστερά κόμματα- διερευνώντας μετατοπίσεις στο λόγο, στη δράση τους και στη νομοθετική δραστηριότητα. Με βάση τα παραπάνω ανιχνεύονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο τουρκικό κίνημα κατά της έμφυλης βίας και στον πολιτικό κόσμο.

Η Έφη Κάννερ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Τουρκικής Ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην κοινωνική ιστορία της ύστερης οθωμανικής αυτοκρατορίας και της σύγχρονης Τουρκίας (μικροϊστορία, ιστορία της εκπαίδευσης και των φιλανθρωπικών θεσμών, ιστορία των έμφυλων σχέσεων, ιστορία των κοινωνικών κινημάτων). Μεταξύ των έργων της συγκαταλέγονται τα : Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004, Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο κόσμος μιας ελληνίδας χριστιανής δασκάλας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012 και ο συλλογικός τόμος που εκδόθηκε υπό την επιστημονική της διεύθυνση με τίτλο Τουρκία: βία, αντίσταση και πολιτική στον καιρό της κρίσης. Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στην έμφυλη βία, Ηρόδοτος, Αθήνα 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr.
ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.-Ε.ΚΕ.Ν.Ε.210 3626101.

ΑΡΧΙΚΗ

2019.03.15 (Αθήνα, ΜΙΕΤ): Oμιλία του συγγραφέα Πέτρου Μάρκαρη με θέμα «Ο Συγγραφέας και οι Πόλεις του»

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην oμιλία του συγγραφέα Πέτρου Μάρκαρη με θέμα

«Ο Συγγραφέας και οι Πόλεις του»

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ), Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου).

Ο συγγραφέας στην ομιλία του θα προσεγγίσει με μια αυτοβιογραφική ματιά τις τρεις πόλεις όπου έζησε και οι οποίες διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του: τη γενέθλια πόλη του, την Κωνσταντινούπολη, που είναι και η πόλη των παιδικών και νεανικών του χρόνων, τη Βιέννη, όπου σπούδασε, και τέλος, την Αθήνα, στην οποία ζει τα τελευταία πενήντα χρόνια. Πέρα όμως από τις τρεις αυτές πόλεις, που διαμόρφωσαν τη σκέψη του, ο Πέτρος Μάρκαρης θα μιλήσει γενικότερα για τις πόλεις και την αγάπη του γι’ αυτές. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο συγγραφέας θα εστιάσει στη σημασία των πόλεων στο σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα και θα εξηγήσει με ποιο τρόπο οι πόλεις, από απλό σκηνικό περιβάλλον στο οποίο εκτυλίσσεται το μυθιστόρημα, αποκτούν πρωταγωνιστική σημασία.

O Πέτρος Μάρκαρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1937. Πρωτοεμφανίστηκε το 1965 με το θεατρικό έργο «Η ιστορία του Αλή Ρέτζο». Από το 1976 εργάζεται ως ελεύθερος συγγραφέας. Συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στα σενάρια των ταινιών «Μέρες του ’36», «Ο Μεγαλέξανδρος», «Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού», «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», «Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα», «Η Σκόνη του Χρόνου». Έχει γράψει επίσης τα σενάρια της τηλεοπτικής σειράς «Ανατομία ενός Εγκλήματος», που παιζόταν επί τρία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά έργα των Φρανκ Βέντεκιντ, Άρτουρ Σνίτσλερ, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Πέτερ Βάις, Φραντς Ξαβέρ Κραιτς και Τόμας Μπέρνχαρντ. Η τελευταία μεταφραστική δουλειά του ήταν η μετάφραση του «Φάουστ» του Γκαίτε σε σχολιασμένη έκδοση.
Όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα του, με πρωταγωνιστή τον αστυνόμο Κώστα Χαρίτο, κυκλοφορούν μεταφρασμένα σε 19 γλώσσες. Εχει βραβευτεί με το «Μετάλλιο Γκαίτε» για τη μετάφραση του Φάουστ. Το 2014 του απονεμήθηκε ο Σταυρός του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα του έχουν βραβευτεί στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Γαλλία. Προσφάτως κυκλοφόρησε και η μετάφραση της «Πρώτης Γραφής του Φάουστ» (Urfaust).
Αστυνομικά Μυθιστορήματα: Nυχτερινό δελτίο, 1995 / Άμυνα ζώνης, 1998 / Ο Τσε αυτοκτόνησε, 2003 / Βασικός Μέτοχος, 2006 / Παλιά, Πολύ Παλιά, 2008 / Ληξιπρόθεσμα Δάνεια, 2010 (Τριλογία της Κρίσεως, 1) / Περαίωση, 2011 (Τριλογία της Κρίσεως, 2) / Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, 2012 (Τριλογία της Κρίσεως, 3) / Τίτλοι Τέλους, 2014 (Τριλογία της Κρίσεως, Επίλογος), Εκδόσεις Γαβριηλίδη / Offshore, 2016, Εκδόσεις Γαβριηλίδη / Σεμινάρια Φονική Γραφής, 2018, Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Επίσης (μεταξύ άλλων): Η Αθήνα πρωτεύουσα των Βαλκανίων (διηγήματα), 2004 / Κατ’ εξακολούθηση (αυτοβιογραφία), 2006 / Η Αθήνα της μιας διαδρομής, 2013 / Τριημερία (διηγήματα), 2014

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr.
ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.-Ε.ΚΕ.Ν.Ε.210 3626101.

ΑΡΧΙΚΗ

2019.03.01 (Αθήνα, ΜΙΕΤ): Oμιλία του Δρ. Νικόλα Βρυζίδη με θέμα «Οθωμανικά υφάσματα σε ελληνικά σκευοφυλάκια: μια πολύπλευρη συμβολή στον εκκλησιαστικό υλικό πολιτισμό»

Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen

E.Ε.Σ.ΝΑ.Ε – Ε.ΚΕ.Ν.Ε. (http://eesnae-ekene.gr/)

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν

στην ομιλία του Δρ. Νικόλα Βρυζίδη

με θέμα

«Οθωμανικά υφάσματα σε ελληνικά σκευοφυλάκια: μια πολύπλευρη συμβολή

στον εκκλησιαστικό υλικό πολιτισμό»,

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, ώρα 19:00

στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ), Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου).

Η παρούσα διάλεξη πραγματεύεται μία, ακόμη και σήμερα, σχετικά άγνωστη πτυχή του Ελληνικού εκκλησιαστικού υλικού πολιτισμού: την ευρεία χρήση πολυτελών μεταξωτών και βελούδων των φημισμένων εργαστηρίων της Προύσας και της Πόλης κατά την Οθωμανική εποχή. Η διάλεξη θα οργανωθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι αναδεικνύουν την πολύπλευρη συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας: 1) τη χρήση Οθωμανικών υφασμάτων με κοσμική αισθητική από την Ελληνική Εκκλησία, 2) την παραγωγή υφαντών με Χριστιανική εικονογραφία, και 3) το φαινόμενο της οικειοποίησης των Οθωμανικών ανεικονικών μοτίβων από τα Ελληνικά εργαστήρια εκκλησιαστικής κεντητικής. Μέσω αυτής της θεματολογίας θα θιχτεί η σημειολογία της συγκεκριμένης χρήσης καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο της παραγωγής υφαντών στην Πόλη και την Προύσα, φωτίζοντας έτσι πιο δυσπρόσιτες όψεις του πλουραλιστικού πολιτιστικού γίγνεσθαι της εποχής.

Ο Νικόλας Βρυζίδης σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η διατριβή του πραγματεύτηκε την εξέλιξη της αισθητικής των εκκλησιαστικών αμφίων κατά την Οθωμανική εποχή (16ος-18ος αιώνας). Συνέχισε την έρευνα του σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στη Βρετανική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Koç (RCAC/ANAMED), πραγματοποιώντας επιτόπια έρευνα στην Ελλάδα και την Πόλη. Τα τελευταία άρθρα του δημοσιεύτηκαν στα επιστημονικά περιοδικά Byzantine and Modern Greek Studies, Convivium, Iran και Orientalia Christiana Periodica.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr.
ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.-Ε.ΚΕ.Ν.Ε., τηλ. 210 3626101.

2019.02.22 (Αθήνα, ΜΙΕΤ): Oμιλία του Δρ. Μανώλη Ulbricht (Freie Universität Berlin) με θέμα Χριστιανικές μεταφράσεις του Κορανίου στα ελληνικά, συριακά και λατινικά (8ος – 13ος αι. μ.Χ.)

Η Eλληνική Eπιτροπή Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Eλληνικό Kέντρο Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ) στην ομιλία του

Δρ. Μανώλη Ulbricht (Freie Universität Berlin)

με θέμα

Χριστιανικές μεταφράσεις του Κορανίου στα ελληνικά, συριακά και λατινικά 
(8ος – 13ος αι. μ.Χ.)

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η ομιλία αποτελεί μία εισαγωγή στην μεταφραστική δραστηριότητα του Κορανίου που παρατηρείται από τον 8ο μέχρι και τον 13ο αιώνα τόσο στο Βυζάντιο και τις ανατολικές του επαρχίες, όσο και στον δυτικό κόσμο. Επιπλέον επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας του ρόλου που διαδραμάτισε η βυζαντινή αυτοκρατορία ως μεσολαβητής μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πως μπορούμε αυτό να το αναδείξουμε στην έρευνά μας μέσω των λεγόμενων Digital Humanities.

Ο Μανώλης Ulbricht είναι διδάκτωρ Βυζαντινολογίας (Freie Universität Berlin) με Μεταπτυχιακές Σπουδές (Βερολίνο, Δαμασκός) στην Αρχαία Ιστορία, τις Ισλαμικές Σπουδές και τη Χριστιανική Θεολογία. Είναι λέκτορας στο τμήμα Βυζαντινών Σπουδών του Freie Universität, επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Aristotle’s Poetics in the West (of India) from Antiquity to the Renaissance» (επιστ. διευθ. καθ. Δ. Γούτα, Yale University), συνεκδότης των σειρών Studies in Classical & Late Antiquity Series και Islamic History and Thought (Gorgias Press) και διοργανωτής του διεθνούς συνεδρίου «Preliminary Considerations on the Corpus Coranicum Christianum. The Qurʾan in Translation – A Survey of the State-of-the-Art» (Freie Universität Berlin, Δεκέμβριος 2018). Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στις σχέσεις Βυζαντίου-Ισλάμ, τις πρώιμες μεταφράσεις του Κορανίου και τη βυζαντινή υμνολογία και μουσική.

2019.02.18 (Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ.): Παρουσίαση του βιβλίου της Theodora Toleva, Η επιρροή της Αυστροουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους 1896-1908, μετάφραση Μανώλης Γεωργουδάκης, επιμέλεια Χαρίτων Καρανάσιος, Μαρία Λίτινα, Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ Ευρώπης, 2018 (ISBN 978-618-82821-1-7)

E.Ε.Σ.ΝΑ.Ε – Ε.ΚΕ.Ν.Ε.

Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen
Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην παρουσίαση βιβλίου της Theodora Toleva, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ/ΜΙΕΤ) Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην Οδό Αιόλου). Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Theodora Toleva, Η επιρροή της Αυστροουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους 1896-1908, μετάφραση Μανώλης Γεωργουδάκης, επιμέλεια Χαρίτων Καρανάσιος, Μαρία Λίτινα, Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ Ευρώπης, 2018 (ISBN 978-618-82821-1-7).

Για να κατανοήσουμε τη νεότερη αλβανική ιστορία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ορεινό, δυσπρόσιτο, άγονο και εκτός των βασικών βαλκανικών οδικών αρτηριών της Αλβανίας, ορεσίβιο και «αρματολό» χαρακτήρα του λαού της. Η χώρα διαφέρει για την πατριαρχικά και κατά φάρες οργανωμένη κοινωνία της, τις χριστιανικές επιδράσεις στην ιθαγενή παγανιστική κουλτούρα, τον καθολικισμό στο βορρά και την ορθοδοξία στο νότο καθώς και την παράλληλη πορεία του εξισλαμισμού. Αναπτύχθηκε έτσι μία διαφορετική και ποικίλη πολιτισμική πραγματικότητα που επέτρεψε την ένταξη τμήματος του αλβανικού πληθυσμού στην οθωμανική διοίκηση και το στρατό και τη συμμετοχή του στη διεθνή διπλωματία της περιόδου (τέλη 19ου αι.-αρχές 20ου αι.), ενισχύοντας παράλληλα τη σύγκρουση των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και την ανάπτυξη του εθνικού κινήματος στην περιοχή.

Ο Brendan Osswald γεννήθηκε το 1980 και σπούδασε Βυζαντινή Ιστορία με τον λαμπρό Γάλλο βυζαντινολόγο Alain Ducellier στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Είναι πτυχιούχος Ιστορίας και Κλασικής Φιλολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου υποστήριξε το 2011 τη διατριβή του με θέμα τη μεσαιωνική Ήπειρο από τον 13ο μέχρι τον 15ο αι. Από το 2015, είναι επιστημονικό μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και συνεργάζεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας στην έρευνα των βυζαντινών εκκλησιών της περιοχής. Μελετά επίσης την ηπειρωτική λογοτεχνία του όψιμου μεσαίωνα και τις διηγήσεις Γάλλων ταξιδιωτών στην Ήπειρο.
Η Αμαλία Ρόντου είναι φιλόλογος. Έχει συγγράψει, μεταφράσει και επιμεληθεί λεξικά, γραμματικές, επιστημονικά και διδακτικά βιβλία. Η ηλεκτρονική και διαδραστική πλατφόρμα που δημιούργησε για τη διδασκαλία της αλβανικής βραβεύτηκε µε το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2013. Από το 2000 εργάζεται στο ΕΚΠΑ, αρχικά στη Φιλοσοφική Σχολή στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών», και από το 2007 στην Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων. Έχει διδάξει στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών και στη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠΕΞ, ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει την αλβανική γλώσσα στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ και στο Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση: ekene@cosmotemail.gr.
ή στην γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.- Ε.ΚΕ.Ν.Ε. 210 3626101.

ΑΡΧΙΚΗ

2019.02.17 (Αθήνα, Σύνταγμα, Πολιτιστικός χώρος «Ρήγας Βελενστιλής»): Διάλεξη του καθ. Ιστορίας κ. Πλάμεν Πάβλοφ

 

Ο Ελληνο-Βουλγαρικός Σύλλογος Πολιτισμού και η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλούν στη διάλεξη του καθ. Ιστορίας κ. Πλάμεν Πάβλοφ με θέμα

Η κατάκτηση των Βαλκανίων απο τους οθωμανούς

και το τέλος του Δεύτερου Βουλγαρικού κράτους

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, 17:30

Αθήνα, Σύνταγμα, Πολιτιστικός χώρος «Ρήγας Βελενστιλής» (Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος)

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στη διάλεξη του Καθ. Pavlov