ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

www.slavstud.uoa.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

www.imxa.gr

ΣΛΑΒΟΛΟΓΟΣ: Ιστοσελίδα για την ενημέρωση του ελληνικού φιλίστορος κοινού για θέματα σχετικά με την ιστορία, την αρχαιολογία και τον πολιτισμό των σλαβικών χωρών που βρίσκονται πέριξ της Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία).

www.slavologos.com