ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
 10-12 π.μ. Βουλγάρικα Β
(Μίχοβα)
4-6 μ.μ. Βουλγάρικα Β
(Μίχοβα)
Βουλγάρικα Γ
(Μίχοβα)
Βουλγάρικα Γ
(Μίχοβα)
4-7 μ.μ. Βουλγάρικα Α
(Μίχοβα)
Αλβανικά Α
(Ρόντου)
Ρωσικά Α
(Δέρβου)
Σέρβικα Α
(Bogdanović)
5-7 μ.μ. Ρωσικά Β1
(Δέρβου)
Οθωμανική Παλαιογραφία
(Λιακόπουλος)
Ρωσικά Β1
(Δέρβου)
5-8 μ.μ. Τουρκικά Γ1
(Λιακόπουλος)
Τουρκικά Γ2
(Σακλιτζά-Ρηγάτος)
Τουρκικά Α
(Λιακόπουλος)
Τουρκικά Β1
(Λιακόπουλος)
Τουρκικά Β2
(Μέλλιου)
6-8 μ.μ. Αλβανικά Α2
(Ρόντου)
 
6-9 μ.μ.   Σερβικά Γ
(Koprivica)
7-9 μ.μ. Ρωσικά Β2
(Δέρβου)
Ρωσικά Β2
(Δέρβου)
Αλβανικά Α2
(Ρόντου)
7-10 μ.μ. Σερβικά Β
(Koprivica)
Ρωσικά Α2
(Δέρβου)