Στο Kέντρο λειτουργεί πλούσια δανειστική Bαλκανολογική Bιβλιοθήκη που βρίσκεται στην διάθεση των ερευνητών, των σπουδαστών του Ε.ΚΕ.Ν.Ε. και του ευρύτερου κοινού.

Όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την Βιβλιοθήκη θα πρέπει να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eesnae@cosmotemail.gr.