ΡΩΣΙΚΑ – Επίπεδο Α1 (ακαδ. έτος 2016-2017). Η διδασκαλία των Ρωσικών (Επίπεδο Α1) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αρχίζει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, 16:00-19:00.

ΡΩΣΙΚΑ – Επίπεδο Α2 (ακαδ. έτος 2016-2017). Η διδασκαλία των Ρωσικών (Επίπεδο Α2) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αρχίζει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, 19:00-22:00.

ΑΛΒΑΝΙΚΑ – Επίπεδο Α1 (ακαδ. έτος 2016-2017). Η διδασκαλία των Αλβανικών (Επίπεδο Α1) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αρχίζει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, 16:00-19:00.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οθωμανική Γλώσσα και Παλαιογραφία». Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017), και συγκεκριμένα από την 12η Οκτωβρίου 2016 έως την 31η Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί στο Ε.ΚΕ.ΝΕ. σεμινάριο με τίτλο «Οθωμανική Γλώσσα και Παλαιογραφία» από τον Δρ. Γεώργιο Κ. Λιακόπουλο (ιστορικό-οθωμανολόγο, διδάσκοντα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών). Η διδασκαλία, η οποία θα διαρκεί δύο (2) ώρες εβδομαδιαία, θα γίνεται κάθε Τετάρτη τις απογευματινές ώρες. Tα δίδακτρα ανέρχονται σε 450 ευρώ. Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εκμάθηση, την περαιτέρω μελέτη και εντρύφηση στην οθωμανική γλώσσα και τις ιστορικές πηγές (έντυπες, χειρόγραφες, επιγραφικές, νομισματικές) της οθωμανικής περιόδου. Τα ιστορικά τεκμήρια που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι γραμμένα στην οθωμανική τουρκική και αφορούν την ιστορία του Ελληνισμού των τελευταίων αιώνων. Πολλά δε από αυτά δεν έχουν ακόμα μελετηθεί. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του σεμιναρίου να επικοινωνήσουν έως την 7η Οκτωβρίου 2016 με τη Γραμματεία του Ε.ΚΕ.Ν.Ε. (τηλ. 210- 3626101ήστην ηλεκτρονική διεύθυνση eesnae@cosmotemail.gr)δίνοντας το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.