Διεύθυνση: Σόλωνος 112, 106 81, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3626101

Ηλεκτρονική διεύθυνση: eesnae@cosmotemail.gr