ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 2 Οκτωβρίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα αυτό θα συμπληρωθεί και με τμήματα άλλων γλωσσών, τα οποία θα οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.  

Στα ΡΩΣΙΚΑ υπάρχει δυνατότητα μαθημάτων και στα ανώτερα επίπεδα (Γ1 και Γ2), εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός σπουδαστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:30-12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΚΟΦ. Α1 [Αγγελική Μέλλιου] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΚΟΦ. Α1 [Αγγελική Μέλλιου]
16:00-18:00 ΑΛΒΑΝΙΚΑ Β1 [Αμαλία Ρόντου]
16:00-19:00 ΣΕΡΒΙΚΑ Β (επίπεδο Α2-Β1) [Ιρένα Bogdanovic] ΑΛΒΑΝΙΚΑ Α2 [Αμαλία Ρόντου] ΡΩΣΙΚΑ Α2 [Μαρίκα Δέρβου]
16:30-18:30 ΤΟΥΡΚΙΚΑ Β1 (Γ) [Αγγελική Μέλλιου]
16:30-19:00 ΡΩΣΙΚΑ Β1 (Β)[Μαρίκα Δέρβου] ΡΩΣΙΚΑ Β1 (Α) [Μαρίκα Δέρβου]
17:00-19:00 ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡ. Β [Γεώργιος Λιακόπουλος]
17:00-20:00 ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α1 (1o τμήμα) [Τούγτσε Σακλιτζά]

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α2 [Γεώργιος Λιακόπουλος]

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Β1 (Γ)[Γεώργιος Λιακόπουλος]
17:30-20:30 ΤΟΥΡΚΙΚΑ B2 [Τούγτσε Σακλιτζά] ΣΕΡΒΙΚΑ Α (επίπεδο Α1) [Ιρένα Bogdanovic]
18:00-21:00 ΑΛΒΑΝΙΚΑ Α1 [Αμαλία Ρόντου]
18:30-21:30 ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α1 (2ο τμήμα) [Αγγελική Μέλλιου]
19:00-21:00 ΡΩΣΙΚΑ Β1 (Α)[Μαρίκα Δέρβου] ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡ. Α [Γεώργιος Λιακόπουλος]

 

ΡΩΣΙΚΑ Β1 (Β) [Μαρίκα Δέρβου]

 ΑΛΒΑΝΙΚΑ Β1 [Αμαλία Ρόντου]
19:00-22:00 ΡΩΣΙΚΑ Α1 [Μαρίκα Δέρβου]