Η βουλγαρική γλώσσα (български език) ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια και αποτελεί μέρος του νότιου κλάδου της ομάδας των σλαβικών γλωσσών. Χρησιμοποιεί το κυριλλικό αλφάβητο, η δημιουργία του οποίου συνδέεται με τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, οι οποίοι ηγήθηκαν του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων κατά τον 9ο αι. μ.Χ. Από τότε και μέχρι σήμερα η βουλγαρική γλώσσα αναπτύσσεται όπως αποδεικνύεται από τις πολλαπλές αλλαγές σε επίπεδο μορφολογίας και συντακτικής δομής. Ως επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας η Βουλγαρική ομιλείται από περίπου 10 εκατομμύρια γηγενείς ομιλητές, καθώς και από μεγάλο αριθμό μεταναστών και μελών της βουλγαρικής διασποράς σε όλο τον κόσμο. Η Βουλγαρική είναι η μοναδική γλώσσα ανάμεσα στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία χρησιμοποιεί το κυριλλικό αλφάβητο.

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. τη διδασκαλία της Βουλγαρικής έχει αναλάβει η κα. Ρουμιάνα Μίχοβα-Κουτσουμπού (επίπεδο Α’, Β’ και Γ’) Βιογραφικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο εναρμονίζονται απόλυτα με ό,τι έχει υιοθετηθεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη διδασκαλία και εκμάθηση σύγχρονων γλωσσών (Common European Framework of Reference for LanguageLearning and Teaching).

ΕΠΙΠΕΔΑ 

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης τα επίπεδα διδασκαλίας της Βουλγαρικής είναι τα εξής:

 • Α1-Α2 (basic)

στόχος της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο είναι η απόκτηση βασικών φωνητικών, γραμματικών και λεξιλογικών δομών, οι οποίες ενσωματώνονται στα καθημερινά θέματα συνομιλίας, π.χ. «Ας συστηθούμε», «Τι ώρα είναι;», «Στο δρόμο», «Στο βιβλιοπωλείο»,  «Στο σουπερμάρκετ», «Για ψώνια», «Στο εστιατόριο», «Στη Τράπεζα», «Για τον καιρό και το κλίμα», «Στο Σταθμό», «Στο ξενοδοχείο», «Στο τηλέφωνο», «Η οικογένειά μου», «Το καθημερινό πρόγραμμα», «Στο ταχυδρομείο». Κατά την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου διδασκαλίας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει για θέματα της καθημερινότητας.

 • Β1-Β2 (intermediate)

στόχος της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο είναι η βελτίωση της γραμματικής γνώσης και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Η ενασχόληση με τη γλώσσα θα επεκταθεί στη μελέτη λογοτεχνικών και δημοσιογραφικών κειμένων μέσης δυσκολίας. Ο σπουδαστής αναμένεται να γίνει ανεξάρτητος ομιλητής, βελτιώνοντας τις δεξιότητές του στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Διευκρινίζουμε ότι ο κάτοχος πτυχίου επιπέδου Β2 του «ДЕО-ИЧС»- София  έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί ως φοιτητής σε πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας.

 • C1-C2 (advanced)

στόχος της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο είναι ο σπουδαστής να εμβαθύνει στη συντακτική δομή της βουλγαρικής γλώσσας, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του (συνώνυμα, εξειδικευμένη ορολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή),  να κρατάει σημειώσεις (ανεξαρτήτως του είδους του κειμένου)  και να εξοικειωθεί  με τα υφολογικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης Βουλγαρικής. Θα πρέπει επίσης να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων ευρείας θεματολογίας (πολιτικά, πολιτιστικά, λογοτεχνικά, εργασιακά, αθλητικά, οδηγίες χρήσεως μιας συσκευής, κλπ.) και να εκφράζει την άποψη του για αυτά. Η ενασχόληση με τη γλώσσα θα επεκταθεί στη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων αυξημένης δυσκολίας, καθώς και στη μελέτη μη λογοτεχνικών κειμένων (ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών), καθώς και σε διάφορα ακούσματα από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο σπουδαστής αναμένεται να γίνει ένας έμπειρος ομιλητής, ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη Βουλγαρική σχεδόν ως αυτόχθονας.

Και στα έξι επίπεδα αναπτύσσονται εξίσου και οι τέσσερις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το βασικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Βουλγαρικής στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. διαρκεί  τέσσερα (4) ἐτη και καλύπτει τα πρώτα τέσσερα επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έτος Επίπεδο Σύνολο ωρών ανά έτος Πρόγραμμα
Α´ Α1  

90  ώρες διδασκαλίας

 Ένα τρίωρο μάθημα

κάθε εβδομάδα

Β´ Α2 90 ώρες διδασκαλίας Ένα τρίωρο μάθημα

κάθε εβδομάδα

Γ´ Β1 120 ώρες διδασκαλίας Δύο δίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Δ´ Β2 120 ώρες διδασκαλίας Δύο δίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Σημ. Σε κάθε τρίωρο μάθημα υπάρχει ένα 15λεπτο διάλειμμα

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της Βουλγαρικής και σε διετές

πρόγραμμα εντατικής διδασκαλίας,όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έτος Επίπεδο Σύνολο ωρών ανά έτος Πρόγραμμα
Α´ Α1 – Α2 150 ώρες διδασκαλίας Δυο τρίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Β´ Β1- Β2 200 ώρες διδασκαλίας Δύο τρίωρα μαθήματα

κάθε εβδομάδα

Σημ. Σε κάθε τρίωρο μάθημα υπάρχει ένα 15λεπτο διάλειμμα

Στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της  Βουλγαρικής και σε επίπεδο ανώτερο του Β2, καθώς και παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και μαθημάτων προφορικής επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στη διεύθυνση ekene@cosmotemail.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κατά την εκμάθηση των Βουλγαρικών στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. χρησιμοποιούνται βασικά εγχειρίδια και μέθοδοι διδασκαλίας που εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα προγράμματα της Φιλολογικής Σχολής  και του Ινστιτούτου ξένων φοιτητών της Σόφιας καθώς και με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 1. „Учете български език” – Α’, Β’ και Γ’ βιβλίο – изд. 2004г.
 2. „Аз говоря български” – изд. 2007г.
 3. „Да общуваме на български” – изд.2007г.
 4. „Лесното в трудния български език” – изд. 2014г.

Συμπληρωματικό υλικό

 1. „1000 aspect pairs of the verb in Bulgarian”изд. 2013
 2. „Глаголите в българския език”
 3. Βουλγαρο- ελληνικό και Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό

Εκτός από τα βασικά διδακτικά εγχειρίδια, οι σπουδαστές λαμβάνουν και συμπληρωματικό διδακτικό υλικό ανάλογα με το επίπεδό τους (γραμματική της βουλγαρικής γλώσσας στα Ελληνικά, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά,κλπ.). Χρησιμοποιείται επίσης ηχητικό και οπτικό υλικό (βίντεο) που αφορά τα ήθη και τα έθιμα της Βουλγαρίας, την παραδοσιακή βουλγαρική μουσική, παρουσίαση σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας από τον χώρο του πολιτισμού, αθλητισμού κλπ. καθώς και κείμενα με ιστορικό και πολιτικό περιεχόμενο, λογοτεχνικά και κείμενα που αφορούν την τέχνη της Βουλγαρίας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Μετά από κάθε κύκλο σπουδών οι σπουδαστές συμμετέχουν στις ετήσιες εξετάσεις στο Ε.ΚΕ.ΝΕ. και λαμβάνουν Πιστοποιητικό Σπουδών. Βάσει του Πιστοποιητικού αυτού ο απόφοιτος που έχει ολοκληρώσει τον τριετή ή τετραετή κύκλο σπουδών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα παρακάτω Ιδρύματα για να αποκτήσει την αντίστοιχη πιστοποίηση:

 • Ίδρυμα MελετώνXερσονήσου τουAίμου (IMXA) http://www.imxa.gr
 • Ινστιτούτο για Αλλοδαπούς Φοιτητές στην Σόφια (Департаментза Езиково Обучение – ИЧС, http://www.deo.uni-sofia.bg)