Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων: Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
15:30-18:30 Ρωσικά Α2 (2)

 

15:30-19:30 Αλβανικά Β1

 

16:00-18:30 Ρωσικά Β2

 

Ρωσικά Β2

 

16:00-19:00 Βουλγαρικά Α1

 

Ρωσικά Α1

 

Σερβικά Β1-Β2
16:30-19:30 Βουλγαρικά Γ1

 

Τουρκικά Β2

 

17:00-19:00 Οθωμανικά Γ

 

17:00-20:00 Τουρκικά Α1

Τουρκικά Γ1

 

Σερβικά Α1

 

Ρουμανικά A1

 

Τουρκικά Α2

 

17:30-20:30 Σερβικά Α2

 

18:00-21:00 Τουρκικά Β1-Β2

 

Αλβανικά Α

 

Τουρκικά Β1-Β2

 

18:30-21:30 Αλβανικά C1

 

Ρωσικά Α2 (1)

 

Ρωσικά Β1

 

19:00-21:00 Οθωμανικά Α

 

Οθωμανικά Β

 

19:30-21:30 Αλβανικά C1