Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων: Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
9:30-12:00 Ελληνικά A2 Ελληνικά A2
9:30- 12:30 Ελληνικά A1 Ελληνικά A1  
15:30-18:30 Ρωσικά Α2 (2)
15:30-19:30 Αλβανικά Β1
16:00-18:30 Ρωσικά Β2 Ρωσικά Β2
16:00-19:00 Βουλγαρικά Α1 Ρωσικά Α1 Σερβικά Β1-Β2
16:30-19:30 Βουλγαρικά Γ1 Τουρκικά Β2
17:00-19:00 Οθωμανικά Γ
17:00-20:00 Τουρκικά Α1

Τουρκικά Γ1

Σερβικά Α1

 

Ρουμανικά

 

Τουρκικά Α2

 

17:30-20:30 Σερβικά Α2
18:00-21:00 Τουρκικά Β1-Β2 Αλβανικά Α Τουρκικά Β1-Β2
18:30-21:30 Αλβανικά C1 Ρωσικά Α2 (1) Ρωσικά Β1
19:00-21:00 Οθωμανικά Α Οθωμανικά Β
19:30-21:30 Αλβανικά C1