ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ AUREUS

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επίδοση του αφιερωματικού τόμου Aureus στο μέλος της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε., καθηγητή Ευάγγελο Χρυσό, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.