Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Φιλολογίας) και η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων οργανώνουν ειδική Ημερίδα με θέμα

“Η γραπτή απόδοση των γλωσσών προφορικής παράδοσης: Η περίπτωση της Βλάχικης γλώσσας”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Πρόγραμμα ημερίδας ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΛΑΧΙΚΗΣ