Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)”

(ΠΜΣ: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης) σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Έτος Ζ΄
Κοινωνία και Εκκλησία στην ελληνολατινική Ανατολή (13ος-18ος αι.)

Δείτε το Πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.