Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) παρακαλούνται να στείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση eesnae@cosmotemail.gr

Το αίτημα εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οπωσδήποτε η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) , ενώ σε ξεχωριστή παράγραφο ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να γίνει μέλος της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει τίμημα Πρώτης Εγγραφής, ενώ το κόστος της Ετήσιας Συνδρομής είναι 20 €. Η Ετήσια Συνδρομή για ανέργους (απαιτείται η προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας) είναι 10 €.

Το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής πρέπει να καταβάλλεται μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους (31.12) στο Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε. στην Τράπεζα ALPHA (Αρ. Λογ. GR4801401150115002002008240) με την αιτιολογία «Σ+έτος+όνομα μέλους», π.χ. Σ 2016 Παππά.

* Σ=συνδρομή