Πρόγραμμα διδασκαλίας

Λόγω της πανδημίας τα μαθήματα των Βαλκανικών γλωσσών και της Ρωσικής θα γίνονται αποκλειστικά διαδικτυακά και σε συνεργασία με την Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής στο τηλέφωνο 2310 830225, fax 2310 831429 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbg@imxa.gr.  Ώρες λειτουργίας της Σχολής κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους: Δευτέρα-Πέμπτη: 16:00 – 21:30 & Παρασκευή: 15:00-19:00.