ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Pushkin State Russian Language Institute

Αγαπητοί υποψήφιοι και ενδιαφερόμενοι για τη ρωσική γλώσσα,

Έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της τροποποιητικής απόφασης του ΑΣΕΠ, αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης γλωσσομάθειας της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, http://www.asep.gr/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d/PortalHome.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fasep&_adf.ctrlstate=ekoyp5bij_1&shortDesc=%3F%3F%3F%3F%3F%3F&centerWidth=65%25%23!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dk57a3w6nk_461&_afrLoop=3972330107701774#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3F_adf.ctrl-state%3Dekoyp5bij_5 (βλ. Απόδειξη Γλωσσομάθειας),

σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) και το Κρατικό Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας συνεργάζονται για πρώτη φορά με το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε) και εισάγουν το νέο σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Ρωσικής (ТРКИ – TORFL).

Το ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) αποτελείται από 6 επίπεδα, κατ’ αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή κλίμακα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (CEFR): Α1Α2Β1Β2C1C2  (βλ. πίν).

Κάθε εξέταση (ανεξαρτήτως επιπέδου) αποτελείται από πέντε μέρη: «Λεξιλόγιο», «Γραμματική», «Κατανόηση κειμένου», «Παραγωγή γραπτού λόγου», «Κατανόηση ακουστικού», «Παραγωγή προφορικού λογού».

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία των επιπέδων:

Level comparison with common EFL tests, ALTE and CEFR[edit]

TORFL- ТРКИ

ALTE level

CEFR level

ESOL exam

IELTS exam

TOEIC

TOEFL

Level 4

Level 5

C2

CPE

7.5+

Level 3

Level 4

C1

CAE

6.5–7

950+

270+

Level 2

Level 3

B2

FCE

5–6

785–949

227–269

Level 1

Level 2

B1

PET

3.5–4.5

550–784

163–226

Basic

Level 1

A2

KET

3

225–549

96–162

Elementary

Breakthrough

A1

1–2

120–224

Σε περίπτωση επιτυχίας (πάνω από 66% σε καθένα από τα επιμέρους τμήματα εξέτασης), εκδίδεται πιστοποιητικό του κράτους με τη σφραγίδα του φορέα διεξαγωγής της εξέτασης, δηλαδή του Κρατικού Ινστιτούτου Πούσκιν της Μόσχας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μορφή του πιστοποιητικού που λαμβάνει ο/η επιτυχών /-ούσα στις εξετάσεις, στον παρακάτω ιστότοπο:

http://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/obrazcy_sertifikatov.php

Στην ιστοσελίδα της Σχολής Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ μπορείτε να βρείτε τα πρότυπα τεστ των επιπέδων στη ρωσική γλώσσα μαζί με τις οδηγίες τους: http://www.imxa.gr/balkanschool/balkanschoolru.htm

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στον χώρο του Ε.ΚΕ.Ν.Ε, Σόλωνος 112, 3ος όροφος, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και την οριστική ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά  στο 210 36 26 101 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ν.Ε,  eesnae@cosmotemail.com