Βαγιακάκος Δικαίος (1917-2016)

Βρανούσης Λέανδρος (1921-1993)

Δασκαλάκης Απόστολος (1900-1982)

Ζακυθηνός Διονύσιος (1905-1993)

Κομίνης Αθανάσιος (1930-2001)

Κριαράς Εμμανουήλ (1906-2014)

Κυριαζοπούλου-Μιράσγεζη Μαρία (….-2016)

Λουκάτος Σπυρίδων (1915-2014)

Μιχαηλίδης-Νουάρος Γεώργιος (1909-2002)

Πάντος Δημήτριος (1972-2014)

Παπούλια Βασιλική (1930-2014)

Πελεκίδης Χρύσης (…-2016)

Σουλογιάννης Ευθύμιος (1942-2015)

Σφυρόερας Βασίλειος (1921-2015)

Σπέντζας Σάββας (….-2015)

Φραγκίστας Χαράλαμπος (1905-1976)